Trang Nhà / Chuyên Đề / [Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 2

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 2

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 30: Các bí tích – Hiệu lực-Ý nghĩa-Điều kiện và Hệ luận việc cử hành

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 29: Các bí tích, bản chất và nguồn gốc

Một bình luận

  1. Cảm ơn cha rất nhiều! Cha vừa hiểu biết lại vừa hài hước nữa, nói chung là dễ thương á! Hihi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.