Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 04.11.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 04.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, ngày tưởng niệm lễ Phục Sinh con yêu dấu của Cha hôm nay, con tạ ơn Cha đã thánh hóa cuộc sống của con bằng sự sống và sức mạnh của Cha. Con nguyện xin ân sủng trở thành nguồn sức sống và sinh lực của Cha cho những người là một phần cuộc sống của con, những người con gặp gỡ, và đặc biệt là những ai cô đơn hoặc bị coi thường. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp thông với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on this day of the Resurrection of your Son, I thank you, for filling me with your life and with your energy that sanctifies me. I ask for the grace of being a channel of your life, of your energy for those with whom I encounter and for those who are part of my life, especially those who are alone or despised. I offer you my day, united to Pope’s Worldwide Prayer Network, that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu.” (Mc 12,34) Chúa ban cho ta mọi cơ hội để nhận biết Ngài, tìm thấy Ngài trong Tin Mừng, trong Thánh Thể, trong các Bí Tích và tha nhân. Làm thế nào ngay hôm nay chúng ta có thể theo Chúa bằng tất cả trái tim và đưa vào thực tế cuộc sống những lời Chúa Giêsu rao giảng?

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

You aren’t far from the kingdom of God.” (Mark 12:34) The Lord gives us every opportunity to know him, to find him in his Word, in the Eucharist, in the sacraments and in our neighbor. Have we recognized the presence of the Lord? How can we begin today to follow the Lord with all our heart and put into practice his teachings?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời lặn của ngày qua đi, con đi sâu vào trái tim mình lần nữa và nhận ra những gì mình đã trải nghiệm. Cảm tạ Chúa vì những gì Người đã ban cho con ngày hôm nay. Chúa có hiện diện trong con hôm nay qua lời nói và việc làm của con không? Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và giúp con trở thành khí cụ của Chúa trên thế giới này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets on another day, I go through my heart again and recognize what I have experienced, thanking the Lord for what he has given me today. Was God present in me today through my words or actions? Come, Lord Jesus, and help me to be your instrument in the world. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.