Trang chủ / Bản Tin / Thánh Lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Học viện Dòng Tên

Thánh Lễ trao tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Học viện Dòng Tên

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại nhà nguyện Học viện Dòng Tên, cha Vinhsơn Phạm Văn Mầm S.J., Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ sự Thánh lễ trao thừa tác vụ Đọc sách cho 6 thầy học viên Thần I và trao thừa tác vụ Giúp lễ cho 6 thầy học viên Thần II. Cùng đồng tế với cha Giám tỉnh, có cha Viện trưởng Học viện, cha Giám học, cha linh hướng và các thầy học viên. Trong lịch phụng vụ Dòng Tên hôm nay, toàn Dòng cũng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các Giêsu hữu đã qua đời.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh đã chia sẻ về thao thức sứ mạng của cha nguyên Bề trên cả Adolfo Nicolás S.J., “Hãy sai đi khắp thế giới.” Để trở thành vị tông đồ phổ quát cả về sứ mạng và nơi chốn, cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn suy gẫm về tâm tình của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Rôma: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8). Cha mời gọi mỗi Giêsu hữu trẻ cần tích cực đào luyện để hội nhất giá trị của Tin Mừng, để nội tâm hoá cung cách hành xử của Dòng. Ngài mong muốn mỗi Giêsu hữu có tự do nội tâm đích thực để thuộc trọn về Chúa và mọi người. Cha cũng nhắn nhủ thân tình với quý thầy lãnh tác vụ: tác vụ là một lời mời gọi, một tiến trình hội nhập vào Dòng, vào thân thể Đức Kitô là Giáo Hội; cha cầu chúc cho quý thầy có thể chu toàn nhiệm vụ đã được giao phó.

Sau bài giảng là nghi thức trao thừa tác vụ. Cha Viện trưởng giới thiệu các ứng viên lên cha Giám tỉnh. Sau lời nguyện của cha Giám tỉnh, quý thầy Thần I lần lượt được trao sách Kinh Thánh và quý thầy Thần II được trao bình đựng Mình Thánh Chúa như một dấu chứng trung thành với Lời Chúa và Mình Máu Thánh Người.

Nhiệm vụ của các thầy được lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ:

Giáo Hội thiết lập tác vụ Đọc sách để những người nhận tác vụ này phục vụ cộng đoàn trong nhiệm vụ đọc Lời Chúa và hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện. Thừa tác viên đọc sách có nhiệm vụ chính là đọc Lời Chúa, trừ bài Tin Mừng trong thánh lễ, đồng thời hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện khi không có mặt thừa tác viên có chức thánh. Khi cử hành thánh lễ, nếu không có phó tế, thừa tác viên đọc sách còn xướng các ý nguyện trong lời nguyện chung, hoặc đọc thánh vịnh đáp ca khi không có ca viên. Thừa tác viên đọc sách sẽ thi hành nhiệm vụ riêng của mình trong thánh lễ, cho dù có sự hiện diện của các thừa tác viên cấp trên trong thánh lễ (RM 99). Quy Chế Sách Lễ Rôma 2002 còn cho phép Thầy đọc sách sẽ mang Sách Tin Mừng khi đi rước đầu lễ nếu thày phó tế vắng mặt; khi đến cung thánh, thầy đặt Sách Tin Mừng lên bàn thờ (không hôn bàn thờ) rồi trở về chỗ của mình (RM 194-195).

Giáo Hội thiết lập tác vụ Giúp lễ để những người nhận tác vụ này phục vụ bàn thờ, giúp linh mục và phó tế khi cử hành phụng vụ. Công việc chính yếu của thừa tác viên giúp lễ là giúp lễ, chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ và là thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân (RM 98). Ngoài ra, Giáo Hội cũng dành một số công việc trong cử hành phụng vụ cho thừa tác viên giúp lễ: Chủ tọa buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa khi vắng mặt thừa tác viên có chức thánh và cho giáo dân rước lễ (TT 17), thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân (TT 54), đặt Mình Thánh Chúa để giáo dân thờ lạy cách công khai, rồi cất nhưng không được phép ban phép lành với Mình Thánh Chúa (TT 91), mang thánh giá khi đi rước (RM 188). Nếu không có phó tế, thừa tác viên giúp lễ sẽ giúp chủ tế tiếp nhận lễ vật, dọn chén và bình thánh, đưa rượu nước và bình hương cho chủ tế (RM 190), giúp chủ tế trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn, tráng chén và cất các bình thánh khi phó tế vắng mặt (RM 191-193).

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các thầy trong ngày lãnh hai tác vụ “Đọc sách và Giúp lễ” để với ơn Chúa các thầy biết trung thành và quảng đại phục vụ Chúa và cộng đoàn qua hai tác vụ mà các thầy đã lãnh nhận.

Pr. Nguyễn Văn Đương, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.