Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong ngày Giáo Hội mừng kính Cung hiến Thánh đường Latêranô, con xin cảm tạ tất cả những người ngày ngày cống hiến sức mình để xây dựng những nơi thờ phượng tuyệt hảo và hằng coi sóc chúng, để nhờ đó con có thể suy ngẫm về sự hiện diện của Cha. Xin cho con luôn nhớ rằng, nhà thờ là không gian của sự gặp gỡ và hiệp thông giữa con cái của Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria để hiệp thông với ý cầu nguyện cùng Giáo Hội và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on this day that the Church celebrates the dedication of the Lateran Basilica, I thank all those who daily dedicate themselves to building beautiful places of worship and taking care of them, thus making possible the contemplation of your presence. May I always remember that churches are spaces of encounter and communion between your children. I offer this day through the intercession of Mary, for the intentions of the Church and in particular the intention of Pope Francis for this month. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Vậy, khi Người từ có chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.” (Ga 2,22) Đức Giêsu đã kiên nhẫn nói chuyện với các môn đệ, giải thích cho họ những lời trong Kinh Thánh và tất cả mọi điều chưa xảy đến. Xin cho chúng ta biết theo Chúa Giêsu một cách kiên định và cầu cùng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đi trên con đường này, ngay cả khi chúng ta chưa hay biết điều gì đang đợi chúng ta ở phía trước.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this; and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken.” (John 2:22). Jesus had the patience to speak to his apostles and to explain to them the Scriptures and all that was yet to come. May we follow Jesus unreservedly and ask the Holy Spirit to help us along this path, even when we do not know what the future has in store for us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dẫn tàn, con nhận ra Chúa luôn dõi theo và chờ đợi con như thế nào. Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Liệu con có luôn nhớ rằng Chúa đang đồng hành với con trong mọi hoạt động và việc làm? Con đã dành thời gian để cầu nguyện trong thinh lặng hay chưa? Con có trò chuyện với Chúa trong công việc của con không? Lạy Chúa, xin Người đến chữa lành trái tim con, và giúp con luôn nhớ đến Chúa trong mọi việc con làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I recognize how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I keep in mind that God accompanies me in all my activities and tasks? Did I give time to silent prayer? Did I talk to the Lord during my chores? Come, Lord, heal my heart and help me to remember you in everything that I do. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.