Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 19.11.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 19.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, con biết ơn Cha vì một ngày mới và ý thức rằng Cha luôn ở bên con. Con cũng thật biết ơn Cha vì ứng dụng Click To Pray, cùng cầu nguyện với hàng ngàn người qua Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Giáo Hoàng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng mọi giây mọi phút ngày sống hôm nay với tất cả lòng quảng đại chân thành để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I am grateful for another day and aware that you, Father, are with me. I am also grateful for Click To Pray, praying together with thousands of people in the Pope’s Worldwide Prayer Network. Through the intercession of Mary, I offer every moment of this day with all the generosity of my heart, for the Pope and his intentions. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Anh [mù] liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lc 18,38) Bao lâu một lần bạn chạy đến trước mặt Chúa và xin Người thương xót? Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta, và Ngài vui mừng khi chúng ta chạy đến với Ngài như đứa con kiếm tìm sự an ủi và giúp đỡ nơi cha mình. Chúng ta hãy can đảm giống anh mù trong Tin Mừng hôm nay: anh đã chẳng ngần ngại cầu xin Chúa Giêsu cứu giúp anh. Vì anh mù hiểu rằng, Chúa Giêsu sẽ lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của anh. Chúng ta cũng được như vậy, Chúa Giêsu sẽ thực hiện tất cả những gì là tốt nhất cho chúng ta.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“[The blind man then shouted], ‘Jesus, Son of David, have mercy on me!’” (Luke 18:38) How often do I stand before the Lord and ask for his compassion? The Lord loves us, knows us and rejoices when we turn to him as children who seek the consolation and help of the Father. Let us be courageous like this blind man who does not hesitate to ask for the help of Jesus. As the man understood, Jesus will heed our prayer and do whatever’s best for us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con xét lại những gì đã xảy ra trong suốt ngày sống hôm nay. Những cuộc gặp gỡ nào đem lại niềm vui cho con? Có lần nào con thiếu bác ái với tha nhân không? Con có cần xin ai tha thứ cho mình không? Lạy Chúa, xin ban ơn để ngày mai con được bước đi trong đường lối Người, và biết tìm kiếm để trở nên tác nhân của lòng thương xót và cảm thông trắc ẩn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I consider what transpired. What encounters brought me joy? Were there times when I was uncharitable towards others? Do I need to ask someone for forgiveness? Lord, grant that I may walk in your way tomorrow and seek to be an agent of mercy and compassion. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.