Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 25.11, Lễ Chúa Ki-tô Vua

Tông đồ Cầu nguyện, 25.11, Lễ Chúa Ki-tô Vua

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con được long trọng mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Điều này giúp con ý thức hơn Vương quyền của Chúa Giêsu là Vương quyền của tình yêu, dành cho tất cả nhân loại và tạo vật. Con xin phó thác trọn đời con nơi Cha, người yêu thương và đồng hành bên con mọi lúc. Con xin dâng lên Cha niềm vui tươi của ngày hôm nay để hiệp ý với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng và ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of Goodness, I thank you for this Sunday, in which we celebrate the Solemnity of Christ, King of the Universe. It makes me more aware that the kingship of Jesus is the kingship of your love for all mankind and for all creation. I entrust my life to you, who loves me and accompanies me at all times. I offer the joy of this day united with Pope’s Worldwide Prayer Network for the intentions of the Holy Father for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ông Phi-la-tô liền hỏi: ‘Vậy ông là Vua sao?’ Đức Giê-su đáp: ‘Chính ngài nói rằng tôi là vua’. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37) Ngày hôm nay, con có làm chứng cho sự thật không? Con có sống như Lời Chúa Giêsu dạy? Con có đi theo sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho con? Con luôn có cơ hội để phản tỉnh trong suy nghĩ, cảm nhận, và hành động. Xin cho con có thể nghe tiếng Chúa Giêsu và tìm cách kết hiệp với Người trong mọi việc con làm.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Pilate said to him, ‘So you are a king?’ Jesus answered, ‘You say that I am a king. For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth. Every one who is of the truth hears my voice.’” (John 18:37) Today, do I bear witness to the truth? Do I live what Jesus teaches? Am I leading the mission that he entrusted to me? I always have the opportunity to reflect on my thoughts, feelings, and actions. May I listen to the voice of Jesus and seek to be in union with him in everything I do.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cha rất yêu mến, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác vào bàn tay Cha những khao khát của con để sống kiên định với đức tin mà con đã tuyên xưng. Xin cho mọi lời nói của con luôn đi kèm với hành động, và thực hành những gì con rao giảng. Với tất cả sự rộng mở của con tim, con xin dâng lên Cha hôm nay để hiệp với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Loving Father, I begin this day by putting into your hands my desires to live consistently with the faith I profess. May my words not be disconnected from my actions, practicing what I preach. With all the generosity of my heart, I offer this day for the intentions of Pope Francis for this day. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.