Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 30.11.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 30.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha ngày hôm nay vì cuộc đời của thánh An-rê tông đồ, một trong những môn đệ đầu tiên được gọi theo Chúa Giêsu. Xin ban cho con ân sủng để từ bỏ những gì ngăn cản con theo Chúa. Con cũng xin dâng công việc hôm nay hiệp cầu cùng ý nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I begin this day thanking you for the life of St. Andrew the Apostle, one of the first to be called to follow Jesus. Grant me the grace to let go of anything that doesn’t allow me to follow you. I offer the works of this day for the intentions of the Holy Father for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,29) Điều quan trọng là vui tươi đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu, luôn sẵn sàng đi theo Người. Xin cho con nghe thấy tiếng Chúa gọi và bằng lòng từ bỏ mọi thứ để trở thành người môn đệ tín trung.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“And he said to them, ‘Follow me, and I will make you fishers of men.’” (Matthew 4:19) It is important to be attentive to the call of Jesus, always being ready to follow him. May I hear his voice and be willing to leave everything behind to be a faithful disciple.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin tạ ơn Chúa, cho một ngày kết thúc. Con dùng khoảnh khắc này để nhìn lại những gì đã trải qua. Con chú ý tới những sự thay đổi đã diễn ra nơi trái tim con suốt ngày hôm nay. Con có vui mừng, buồn khổ, lo lắng, sợ hãi, ghê tởm, bồn chồn, bình an hay hy vọng? Những lúc nào con có những cảm xúc ấy? Lạy Chúa, xin Chúa giúp con hiểu được những tình cảm của Người trong trái tim con và bằng cách nào những cảm xúc ấy có thể quy hướng con về Chúa và với những hoạch định của Người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for this day that ends. I take a moment to review what transpired. I pay attention to the changes that have taken place in my heart throughout the day. Did I experience joy, sadness, anxiety, fear, disgust, restlessness, peace or hope? When did I have these feelings? Lord, help me to understand your movements in my heart and how my feelings can lead me closer to you and your will. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.