Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.12.2018, click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con dâng lên Cha ngày hôm nay với những vất vả, niềm vui, những khó khăn, cho tất cả những ai đang tìm cách truyền giao đức tin đến người khác. Xin cho họ tìm được ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối thoại với các nền văn hoá. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I offer you this day with its labors, its joys, its difficulties, for all those who seek to transmit the faith to others. May they find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta cầu xin ân huệ để làm cho đức tin của chúng ta ngày càng hoạt động tích cực hơn nữa qua những việc bác ái.” (ĐTC Phanxicô) Xin cho những hành động của con có sức mạnh hơn những lời nói.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We ask for the grace to make our faith more and more operative through acts of charity.” (Pope Francis) May my actions speak louder than my words.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng, con trông lên Chúa, Chúa ơi. Những việc làm của con có nói lên sự hiện diện của Chúa ở trong con? Con có là ánh sáng chiếu soi cho người khác không? Lạy Chúa xin tha thứ cho con, khi con không thực hành với ân sủng của Chúa. Ngày mai, xin giúp con đón nhận nguồn linh hứng từ Người nhiều hơn nữa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I look to you, Lord. Did my actions speak of your presence in me? Was I a shining light for others? Forgive me, Lord, when I did not act with your grace. Help me to be more receptive tomorrow to your inspirations. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.