Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 14.12.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 14.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trọn hảo, Giáng sinh đang nhanh chóng đến gần, xin cho con luôn vui mừng và tìm cách lan tỏa niềm vui ấy đến những người xung quanh con, để phản chiếu tinh thần thực sự của ngày lễ Giáng Sinh. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp thông với ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, as Christmas is swiftly approaching, may I seek ways to spread joy and cheer to those around me, reflecting the true spirit of Christmas. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cha khuyến khích các con sống niềm vui với sứ mệnh của mình bằng cách làm chứng cho Tin Mừng bất kể nơi đâu con được mời gọi sống và làm việc.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ đầy tràn trong con bằng niềm vui lan tỏa cho bất cứ nơi nào con đến.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I encourage all of you to live the joy of your mission by witnessing to the Gospel wherever you are called to live and work.”(Pope Francis) Lord, fill me with joy that spread wherever I go.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, một ngày nữa dần qua, con trông về Chúa để nhìn lại lòng tín thác của con với Lời Chúa. Trái tim con ở nơi đâu ngày hôm nay? Chúa ơi xin tha thứ cho con, vì những lần con thất bại trong việc sống theo luật Chúa. Ngày mai đây xin ban ơn cho con, để con có thể tìm cách trở nên ánh sáng cho tha nhân. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day comes to an end, I look to you, Lord, to see how faithful I was to the Gospel. Where was my heart today? Forgive me, Lord, for any time that I failed to live up to your Law. Grant that tomorrow I may seek ways to be a light to others. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.