Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 19.12.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 19.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã sai sứ thần đến loan báo cho ông Giacaria rằng bà Elizabet sẽ hạ sinh Gioan. Xin cho các sứ thần của Cha cũng sẽ hướng dẫn các linh mục trong việc loan báo Tin Mừng cho ngày hôm nay, khi đối thoại với các nền văn hóa bằng ngôn ngữ thích hợp hoàn cảnh của thời đại. Con xin dâng Cha ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, you sent your angels to announce to Zechariah that Elizabeth would give birth to John. Grant that your angels will guide pastors in the proclamation of the Gospel with a language suitable for today and in dialogue with cultures. I offer you this day for this intention. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ra đi để gặp Chúa, dành thời gian cho Chúa trong lời cầu nguyện và phó thác cuộc đời mình cho lòng thương xót của Người.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin chuẩn bị tâm hồn con để tiếp rước Chúa đến trong lời cầu nguyện.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Go out to meet Jesus, spend time with him in prayer, and entrust your whole life to his merciful love.” (Pope Francis) Prepare my heart, Lord, to receive you in prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày kết thúc, con xem xét lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của con trong ngày hôm nay. Con có trung tín với sứ điệp Tin Mừng không? Những điều nào con cần sửa đổi trong đời sống của con? Chúa ơi! Xin chữa lành trái tim con và lấp đầy con bằng ân sủng của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I consider my thoughts, words and deeds today. Was I faithful to the Gospel message? What areas need improvement in my life? Heal my heart, Lord, and fill me with your grace. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Hãy sám hối (23.10.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

Hãy sám hối (Lc 13, 1-9)   1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 22/10/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giê-su, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.