Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 26.12.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 26.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ kính Thánh Stêphanô hôm nay, dù xa xôi, hiểm nguy và cách biệt, nhưng xin giúp con có thể tìm gặp và hiểu về Cha thông qua những lựa chọn và những cử chỉ của chúng con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day in memory of St. Stephen, grant that even the distant, the hostile, and the indifferent, can meet and understand something of you from our choices and our gestures. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hôm nay chúng ta cùng nhớ đến tất cả những ai đang phải cam chịu đau khổ. Chúng ta muốn được ở gần họ với tất cả tình yêu thương và lời cầu nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con không bao giờ quên giá trị của một người môn đệ đích thực.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Today we want to remember all those who suffer persecution. We want to be close to them with our affection and our prayers.” (Pope Francis) May I never forget, Lord, the cost of true discipleship.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giê-su, niềm vui nào Chúa đã trao cho chúng con. Ngài đã đến ở giữa chúng con và bây giờ chúng con có Người mãi mãi. Chúa đã chiếu sáng đêm đen và chỉ ra con đường dẫn chúng con đến với Chúa Cha, chính con đường mà Người đã đi. Xin cho chúng con luôn theo con đường đó mỗi ngày. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

What joy you gave us, Lord Jesus! You came here to dwell among us and now we’ll have you forever. You have illuminated the night and indicated the road that leads to the Father, the way that you have traveled. May we always follow that road every day. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.