Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 28.12.2018, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 28.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong ngày lễ tưởng niệm các thánh anh hài bị Vua Hê-rô-đê sát hại khi xưa, xin nuôi dưỡng quả tim bé bỏng của con bằng tình yêu dành cho tất cả trẻ nhỏ trên thế giới này, những trẻ được sinh ra và cả những trẻ không được sinh ra, xin tình yêu Cha che chở và bảo vệ các em. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, on this day in memory of the innocent children killed by King Herod, animate my heart with love for all your precious children in the world, born and unborn, and may your love encompass and protect them. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ngày nay, chúng ta cầu nguyện cho các em bé không được sinh ra, những em bé khóc than vì đói khát, những em bé phải cầm vũ khí thay vì đồ chơi.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng thương xót của Người, và xin nâng đỡ chúng con trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em trên toàn thế giới.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Today we pray for all the children who are not allowed to be born, who cry with hunger, who hold weapons in their hands instead of toys.” (Pope Francis) Have mercy on us, Lord, and help us to defend the rights of children around the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa trôi qua, còn nhìn lên Chúa, và hồi tưởng lại những điều đã trải qua hôm nay. Trái tim con nơi đâu? Con có nhận ra Chúa nơi những người con gặp gỡ? Chúa ơi xin Người tha thứ cho con, nếu con đã bỏ mặc sự hiện diện của Người trong cuộc sống của con. Xin cho tình yêu Chúa biến đổi đời sống con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I look to you, Lord, and recount what has transpired today. Where was my heart? Did I recognize you in those I met? Forgive me, Lord, if I neglected your presence in my life. May your love for me transform my life. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.