Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 29-12

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 29-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho ông Simêon ân sủng để gặp được Người trong đền thờ và “nhìn thấy ơn cứu độ Người dành cho muôn dân”. Xin cho mọi người nhận ra Lời Ngài hiện diện trong chính ngôn ngữ của họ và trong cuộc đối thoại với những nền văn hóa. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, who granted Simeon the grace to meet you in the temple and to “see your salvation prepared by you before all peoples” grant that that all people may be offered your word in a contemporary language and in dialogue with cultures. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sự khiêm nhường là nhân đức nền tảng cho những ai muốn trở nên giống Chúa Giêsu. Vì Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đong đầy trái tim con lòng yêu mến luật lệ của Người

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Modesty is a virtue that is essential for anyone who wants to be like Jesus, who is meek and humble of heart.” (Pope Francis) Fill my heart, Lord, with a love of your law.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc một ngày dưới ánh nhìn của Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết khi con không nhận ra Người và dù con nhận ra Người thì con lại giả vờ không thấy. Xin Chúa tha thứ cho con và chữa lành trái tim con. Rằng con có thể nhìn thấy Chúa và hãy để sự chấp nhận ấy làm thay đổi đời con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I end my day underneath your gaze, Lord. You know when I have not been able to recognize you and when, while recognizing you, I pretended that nothing happened. Forgive me and heal my heart, that I may see you and let that recognition change my life. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.