Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh thay lời muốn nói: Tâm tình Giáng Sinh 2018 và Giao Thừa 2019

Giáo xứ Hiển Linh thay lời muốn nói: Tâm tình Giáng Sinh 2018 và Giao Thừa 2019

1. Sẻ chia niềm vui Chúa Giáng Sinh đến với những phận người

 

2. Viếng Hang đá Chúa Giáng Sinh tại Giáo xứ và Giáo khu

Hang đá Lớn tại khuôn viên Giáo xứ Hiển Linh – Thủ Đức với chủ đề “Đất – Trời giao duyên”

Hang đá Nhỏ trong Nhà thờ Hiển Linh – Thủ Đức với chủ đề “NGÔI LỜI đã làm người và ngụ giữa chúng ta”

Hang đá Giáo khu Mông Triệu

Hang đá Giáo khu Thánh Tâm

Hang đá Giáo khu An-phong

 

3. Đêm Giao Thừa mừng Năm Mới 2019

 

Mục vụ Truyền thông Hiển Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.