Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày ] Thứ 5, 03-1-2019

[Mến Yêu Hằng Ngày ] Thứ 5, 03-1-2019

Lời Chúa (Ga 1, 29-34)

Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

SUY NIỆM

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” Khi giới thiệu Đức Giê-su là Chiên Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả cho thấy Người mới là lễ vật hoàn hảo được dâng lên Thiên Chúa để thay thế lễ vật chiên cừu thời Cựu Ước (Ds 28, 3-8). Trong thư Do Thái đã diễn tả việc đền tội này như sau, Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xóa tội, Chúa đã chẳng ưa thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Chính vì thế, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Kitô đã hiến dâng mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ (Dt 8,8-10).

Những lời của Thánh Gioan Tẩy Giả thật đẹp để cho chúng ta suy niệm. Những lời đó rất quen thuộc vì chúng ta được nghe mỗi lần tham dự thánh lễ khi các linh mục cầm bánh Thánh trên tay và xướng: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian….”. Lời ấy được cất lên lần đầu tiên bởi Thánh Gioan Tẩy Giả khi ông thấy Chúa đến tìm ông để chịu phép rửa, và lời này có thể là lời cầu nguyện, nguyện gẫm hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

“Đây Chiên Thiên Chúa…” Chúng ta hãy hình dung cảnh tượng ông Gioan cất những lời này khi thấy Chúa Giê-su tiến về phía ông. Lời đó chúng ta đã nghe trong lễ ban thánh thể và vô số khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhât. Chiên Thiên Chúa –  Chúa Giê-su là con chiên cứu độ, máu của Ngài đã đổ ra trên thập tự trở thành giá chuộc con người, như cách máu của các con chiên được bôi lên cửa để cứu con trai đầu lòng của dân Do Thái khỏi bị tai vạ khủng khiếp trong ngày lễ Vượt Qua. Và cũng Chiên Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh vinh quang để ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Khi Gioan cất lời trên, “Chiên Thiên Chúa” đã xuất hiện theo một cách bình thường nhất. Vì thế, với con mắt phàm trần của những người hiện diện nơi ấy, họ chỉ xem Chúa Giê-su như một người bình thường đến xin được tẩy rửa trong nước, nhưng dưới con mắt của niềm tin và hi vọng, có những người thấy được Đấng Cứu chuộc đã đến và xuất hiện giữa thế gian.

Khi bánh Thánh được linh mục dâng lên cao cho tất cả tín hữu cùng chiêm ngưỡng trong thánh lễ, chúng ta thấy được hình ảnh của Chúa Giê-su, con chiên bị hiến tế để đền tội thay cho nhân loại. Dù chỉ là mẩu bánh nhỏ, nhưng với con mắt đức tin, chúng ta thấy được hình ảnh vĩ đại của Đấng Cứu Thế.

Chúng ta hôm nay tuy không được nhìn thấy Chúa Giê-su cách hữu hình nhưng Người vẫn luôn hiện diện xung quanh ta trong cuộc sống hằng ngày, theo cách thức lặng lẽ âm thầm và mạc khải cho chúng ta biết trong đức tin và tình yêu. Và vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm Người, trông đợi sự hiện diện thiêng liêng của Chúa, nhận thức được Người trong đức tin và niềm hoan hỉ khi Người đến gần ta.

 

“Lạy Chúa, xin cho con được chiêm ngưỡng sự hiện diện thiêng liêng của Người trong hôm nay và mọi ngày sau. Con sẽ luôn tìm kiếm Chúa và yêu mến Người. Xin ban cho con đôi mắt tràn đầy đức tin để con có thể nhận thức rõ ràng được Chúa dù Người chỉ hiện diện vô hình xung quanh con.  Xin ở với con mọi ngày, giúp con cảm nhận được niềm hoan hỉ lớn lao khi có Người luôn bên con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.”

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/advent-and-christmas-reflections/christmas-season/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.