Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Tiến trình tuyên chân phước và tuyên thánh cho Tôi Tớ Chúa: Cha Pedro Arrupe Gondra, SJ.

Tiến trình tuyên chân phước và tuyên thánh cho Tôi Tớ Chúa: Cha Pedro Arrupe Gondra, SJ.

Tiến trình tuyên chân phước và tuyên thánh cho Tôi Tớ Chúa
Cha Pedro Arrupe Gondra, S.J.

CHỈ DỤ

Ngày 5 tháng 2 năm 1991, Tôi Tớ Chúa, Cha Pedro Arrupe Gondra, S.J. được gọi về nhà Cha trên trời.

Tôi Tớ Chúa được nhận vào Dòng Tên năm 1927 và thụ phong linh mục năm 1938. Sau đó, ngài được gửi đi truyền giáo tại Nhật Bản, nơi ngài phục vụ trước hết với tư cách là Cha Giám tập và sau đó với tư cách là Bề Trên Giám tỉnh. Vào năm 1965, cha được Tổng Hội 28 của Dòng Tên bầu làm Bề Trên Cả. Vào năm 1981, ngài lâm bệnh nặng khiến ngài không thể di chuyển hay trò chuyện. Vào tháng 9 năm 1983, Tổng Hội 31 của Dòng Tên đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ngài.

Tôi Tớ Chúa đã dâng hiến thân mình vì Nước Thiên Chúa qua việc tuyên xưng đức tin và thăng tiến việc hội nhập văn hoá trong cánh đồng truyền bá Phúc Âm. Đời sống của ngài được đong đầy bởi hoạt động đức ái và tình yêu đối với Giáo hội, và một sự vâng phục đầy tín trung đối với Đức Giáo Hoàng. Ngài để mình được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và tự do của Chúa Thánh Thần. Ngài là người lưu tâm đặc biệt đến “những dấu chỉ của thời đại,” cũng như “ngôn sứ của sự đổi mới Công đồng.” Ngày nay, chân dung của Tôi Tớ Chúa tiếp tục được mộ mến và tôn kính trong Dòng Tên cũng như toàn thế giới.

Với danh thơm thánh thiện đang không ngừng lớn lên qua thời gian, và sau khi chính thức thỉnh nguyện việc khởi sự tiến trình tuyên Chân Phước và Tuyên thánh cho Tôi Tớ Chúa, chúng tôi mong ước tiến trình tuyên thánh này được sự quan tâm của Cộng đoàn Giáo hội và chúng tôi mời gọi mọi tín hữu trực tiếp thông tin hay gửi tới Tòa Án Giáo phận của Giáo phận Rôma (Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 – 00184 Roma) bất kỳ thông tin nào chứa đựng những yếu tố đồng thuận hay trái ngược với danh thơm thánh thiện của tôi tớ Chúa.

Ngoài ra, hợp với những chỉ dẫn của chỉ dụ này, chúng tôi thỉnh cầu rằng tất cả những bài viết được gán cho ngài được gửi tới toà án trên, trừ khi chúng đã được gửi tới văn phòng Cáo Thỉnh Viên. Xin vui lòng hiểu rằng những bài viết này không chỉ là các tác phẩm đã được in của Tôi Tớ Chúa vốn đã được thu thập, mà còn các bản thủ bút, nhật ký, thư từ và bất kỳ thư tín cá nhân nào. Những ai muốn giữ lại bản gốc có thể gửi tới một bản copy có công chứng thích hợp.

Chỉ dụ này sẽ được công khai trong vòng hai tháng tại cửa của Toà Giám quản Roma cũng như được thông tin trên báo Quan Sát Viên RomaAvvenire, và trên bản tin của Dòng Tên.

Ban hành tại trụ sở của Giáo phận Rôma, ngày 3 tháng 12 năm 2018.

Đức Hồng Y Angelo de Donatis
Giám quản

 

Marcello Terramani
Công chứng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.