Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.1.2019, click to pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.1.2019, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, Đấng đã tỏ mình ra cho tất thảy mọi người qua hình ảnh của Ba Vua, xin giúp chúng con biết suy ngẫm mọi thứ bằng trái tim mình và học hỏi mẫu gương Mẹ Maria. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, who today has revealed yourself to all peoples, represented by the Magi, help us to ponder everything in our hearts, learning from the example of Mary. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Giống như Ba Vua, các tín hữu được dẫn dắt bởi đức tin để tìm kiếm Thiên Chúa ở những nơi ẩn khuất nhất, vì biết rằng Ngài vẫn luôn chờ họ ở đó.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, hôm nay xin mở đôi mắt con để con nhìn thấy Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Like the Magi, believers are led by faith to seek God in the most hidden places, knowing that the Lord waits for them there. “(Pope Francis) Lord, open my eyes to see you today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhân loại đang kiếm tìm Chúa và đã thấy Chúa nơi hang đá kia. Thật tuyệt vời khi Ba Vua đã nhận ra Giêsu trong hình hài yếu ớt nhỏ bé của một đứa trẻ, bằng sự khôn ngoan của mình. Xin giúp chúng con biết cách nhận ra Chúa và tiếp rước Người, đặc biệt hơn qua những người con thường gặp gỡ mỗi ngày. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Humanity looks for you, Lord, and found you in a cave. Great is the wisdom of the Magi who were able to recognize you in your frailty as a child. Help me to know how to recognize and welcome you, especially in those people I encounter each day. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.