Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-01

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-01

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, sáng nay con xin được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha. Xin cho con có thể tuân theo thánh ý Cha, trở thành người rao giảng lòng thương xót và tình yêu của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I rest in your presence this morning. Grant that I may follow your will today and be a missionary of your mercy and love. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta nên làm việc để thích nghi, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập bất cứ ai bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà của chính mình và trải qua những khoảnh khắc khó khăn thực sự.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con phát huy tinh thần hiếu khách đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We should work to accommodate, to protect, to promote and to integrate whoever is forced to leave their own home and undergo moments of real difficulty.” (Pope Francis) Help me, Lord, to promote a spirit of hospitality to those who are vulnerable in my community.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cuộn tròn trong sự ấm áp ngọt ngào nơi chiếc giường, con nghĩ về ngày đã qua. Lạy Chúa, con xin dâng chính mình cho Người, và đặt dưới chân Chúa sự mệt mỏi cùng những nỗi thất vọng của con, để được Người ủi an và xoa dịu những điều đó cho con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the sweet warmth of my bed I think back over the day that has passed. I offer myself to you, Lord Jesus, and I lay at your feet my weariness and my disappointments so that you can console me and relieve me of my troubles. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.