Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 15.1.2019, click to pray

Tông đồ Cầu nguyện, 15.1.2019, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha của chúng con, có nhiều bạn trẻ có trái tim can đảm, mạnh mẽ và quảng đại. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để xin Cha hướng dẫn các bạn đó tiến bước trên con đường của sự sống và giúp họ biết học theo gương của Mẹ Maria, để loan truyền niềm vui Tin Mừng cho toàn thể thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All, many young people have great courage, strength and generosity in their hearts. I offer you this day, Lord, that you can guide them in their paths of life, and they, following the example of Mary, may communicate to the world the joy of the Gospel. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn can đảm để xin sự tha thứ và học cách lắng nghe những gì Ngài đang nói với chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con không vâng nghe lời Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We pray to God for the courage to ask forgiveness and to learn how to listen to what he is saying to us.” (Pope Francis) Forgive me, Lord, for those times I did not listen to your voice.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm bao phủ địa cầu, Lạy Chúa, con tự hỏi hôm nay lòng can đảm, sức mạnh và quảng đại có song hành trong các hoạt động của con không? Con có trung thành với Chúa trong những việc con làm không? Lạy Chúa, con cần ân sủng Ngài ban để con có thể sống theo mẫu gương bác ái của Ngài. Xin chúc lành cho giấc ngủ của con và củng cố trong con lòng khát khao phục vụ Chúa và anh chị em. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the evening sky covers the earth, I wonder, Lord, if courage, strength and generosity accompanied my actions today. Was I faithful to you in all that I did? Lord, I need your grace so that I may be able to imitate your example of charity. Bless my rest and nourish my desire to serve you and my neighbor. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, Giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.