Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 18.1.2019, Click To Pray

Tông đồ Cầu nguyện, 18.1.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khi bắt đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lên Cha tất cả như con là, hiệp thông với ý chỉ của ĐGH Phanxicô trong tháng này, xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, at the beginning of this new day, I offer you all that I am, for the intention of Pope Francis for this month, that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Không có liều thuốc nào chữa lành những tổn thương tốt cho bằng một trái tim có lòng thương xót.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con biết cách để có trái tim đầy lòng xót thương.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“There is no better medicine to heal so many wounds than a heart capable of mercy.” (Pope Francis) Lord, teach me how to have a merciful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hoàng hôn dần buông, Chúa ơi, con xin đặt chính con trong sự hiện điện của Chúa. Con cảm ơn sự dẫn dắt của Người ngày hôm nay, ngay cả khi con không nhận ra tiếng thầm thì của Chúa. Vâng lạy Chúa, xin hãy đến chữa lành trái tim con và giúp con tin tưởng hơn vào sứ mạng của tình yêu thương. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, Lord, I place myself in your presence. Thank you for your guidance today, even when I didn’t recognize your small voice. Come, Lord, heal my heart and help me to be a more faithful missionary of love. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-06-2022

⏰Mến Yêu Hằng Ngày⏰ 🌷“Chúa Dủ Lòng Thương” 🌷 ⏰Thứ 5, 23-06-2022⏰ 🌷(Lc 1, 57-66.80)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.