Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, Lễ Nến, Cầu Nguyện cho Đời Sống Thánh Hiến

Tông đồ Cầu nguyện, Lễ Nến, Cầu Nguyện cho Đời Sống Thánh Hiến

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-02: Cầu Nguyện cho Đời Sống Thánh Hiến

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, trong ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ. Xin ban cho con ân sủng để con biết dâng chính bản thân mình lên Cha theo cách trọn vẹn nhất, như gương mẫu của Mẹ Maria đầy ơn phúc. Con cũng dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Glorious Father, on this feast of the Presentation, grant me the grace to present myself to you in the best possible way, imitating the example of the Blessed Mother. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Xin cho mọi người biết tìm đến Chúa Kitô, Ánh sáng của Sự thật, và xin cho thế giới ngày càng thăng tiến theo con đường công lý và hòa bình.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến và trở thành ánh sáng cho cuộc đời con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“May every person come to Christ, the Light of Truth, and may the world advance along the path of justice and peace.” (Pope Francis) Come, Lord, be the light of my life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, ngày tôn vinh đời sống thánh hiến, con cũng muốn dâng lên Chúa mỗi phút giây đời con, để hơn bao giờ hết, ngày qua ngày, con có thể lớn lên trong sự thánh thiện. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, a day honoring consecrated life, I also want to consecrate to you every moment of my life, Lord, so that, day by day, I may grow ever more in holiness. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.