Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, Thờ Phượng Bằng Con Tim

Mến Yêu Hằng Ngày, Thờ Phượng Bằng Con Tim

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THỜ PHƯỢNG BẰNG CON TIM

Thứ 3, 12-02-2019 (Mc 7, 1-13)

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói:”Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

SUY NIỆM

Trước chất vấn của người Pharisêu, Đức Giêsu đã dùng lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a mà thẳng thắn chỉ trích họ. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”

Liệu những người Pharisêu nếu biến đổi sẽ trở nên như thế nào? Nếu họ hoàn toàn thay đổi, Chúa Giêsu sẽ nói gì về họ? Có thể Người sẽ nói thế này: “Việc con thờ phượng Ta là điều đúng đắn bởi con thực sự vâng theo ý muốn của Ta trong cuộc đời con. Chính vì thế khi môi miệng con thốt nên lời tôn kính Ta, chúng xuất phát từ trong trái tim trinh nguyên chan chứa tình yêu và sự phó thác của con.”

Vậy, chúng ta rút ra được điều gì cho đời sống mình từ điều này? Có hai điều đơn giản mà chúng ta học được. Thứ nhất, chúng ta phải sống theo ý Chúa muốn và thánh ý Ngài phải là nền tảng căn bản cho mọi sự. Ý muốn, giới luật và lời dạy bảo của Ngài là nền móng vững chắc cho ta. Thiên Chúa đã thiết lập sự thật của Người như là nền tảng cho cuộc sống con người và chúng ta phải nỗ lực giữ luật Chúa cách khiêm nhường.  Giới luật của Ngài bao gồm tất cả những gì ta học trong giáo lý đức tin đã được mặc khải trong Kinh Thánh và qua Giáo Hội. Giới luật ấy còn là Lời Chúa nói với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Những người Pharisêu đã không thể nhận ra được những sự thật ấy vì họ thiếu lòng khiêm nhường. Thay vì mở lòng ra đón nhận sự thật, họ lại khư khư giữ những tư tưởng và niềm tin của riêng mình. Bởi vậy, nên khi đối mặt với những lời sửa dạy của Đức Giêsu, họ chẳng thể nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho họ và cũng chẳng thể nhận ra sai lầm của mình để mà ăn năn hối cải.

Điều thứ hai, chúng ta nên nhận ra rằng: khi chúng ta tuân theo giới luật và ý định Thiên Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ có một trái tim trinh nguyên và tự do để yêu mến Ngài, đồng thời sẽ không ngần ngại thể hiện điều đó. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài với cả con tim mình, rồi mọi lời nói, hành động của ta tự nhiên sẽ thể hiện điều đó.

Ngày hôm nay, hãy nhìn lại xem bạn đã sẵn sàng để khiêm tốn đón nhận những sự thật Chúa mặc khải chưa và liệu bạn có sẵn sàng để sự thật của Ngài trở thành nền tảng cho cuộc sống của bạn không? Nếu bạn thực sự làm được điều này, bạn sẽ làm mọi sự trong tình yêu và đức vâng phục.

Lạy Chúa, “huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng” (Tv 19, 9a).  Xin giúp con yêu mến Luật Thánh Chúa truyền, cùng tuân giữ giới răn của Chúa với tất cả trái tim con. Con tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài và những gì Ngài đã mặc khải cho nhân loại chúng con trong suốt chiều dài lịch sử. Xin Ngài ban ơn giúp con tuân hành ý muốn Ngài và trong sự vâng phục đó, con được biến đổi cả bề trong lẫn bề ngoài. Lạy Chúa, con đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.