04

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-12-2021

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/12/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong ngày …

Đấng đầy ân sủng (Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1208DUCMEVONHIEMNGUYENTOI_LC1_26_38.mp3 Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.