Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 5.3.2019, Click To Pray

Tông đồ Cầu nguyện, 5.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh nhìn yêu thương trìu mến của Cha. Xin giúp con mang tình yêu ấy đến với những người con gặp gỡ hôm nay. Con cũng xin dâng lên Cha ngày sống của con để cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng là những người đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath your loving gaze. Help me to bring that love to those I meet today. I also offer to you this day that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Với quá nhiều việc phải làm, chúng ta dễ dàng sao lãng việc thực sự quan trọng: đó là đời sống thiêng liêng của chính mình và mối tương quan của ta với Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy dừng lại và dành thời gian để cầu nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, ngay cả khi con rất bận rộn, con cũng sẽ dành thời gian cho Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“With so much to do, we often neglect what is really important: our spiritual lives, and our relationship with God. So let’s stop and take time to pray!” (Pope Francis) Even when I am busy, Lord, I will make time for you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay, đặc biệt vì Ngài đã ban cho con những cơ hội để con có thể chia sẻ những điều tốt lành của Ngài gửi đến cho con. Xin ban cho con một trái tim tinh tuyền và một thần trí kiên vững. Xin cho con cảm nhận được niềm vui tình yêu của Ngài, nhờ đó con có thể đem tình yêu ấy đến cho những người con gặp gỡ. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord, especially for the opportunities of sharing the good things that you have given me. Grant me a pure heart and a firm spirit. Make me feel the joy of your love so that I can give it to every person I meet. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-10-2021

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

“Anh em đừng sợ !” (Ngày 15 tháng 10 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  “Anh em đừng sợ !” (Lc 12, 1-7)   1 Trong lúc ấy, đám …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.