Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 12.3.2019, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12.3.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha, con mong chờ những điều sẽ xảy ra ở phía trước. Với sự hiện diện yêu thương của Cha, xin Cha đồng hành cùng con và giúp con trở thành nhà truyền giáo, là chứng nhân tình yêu của Cha cho những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay cùng với những niềm vui lẫn đau buồn để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as I begin this day in your presence, I look forward to what lies ahead. Accompany me with your divine presence and help me to be a missionary and a witness of your love among those I encounter. I offer this day, all its joys and sufferings, for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi chúng ta để Chúa Giêsu bước vào cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra được bí mật để duy trì ngọn lửa đời sống thiêng liêng.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại với con và giữ con sát gần bên Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When we allow Jesus to enter our lives we discover the secret to keeping alive the flame of our spiritual life.” (Pope Francis) Lord, stay with me and keep me close to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất bóng và mặt trăng chiếu tỏa, con trông cậy nơi Chúa. Hôm nay, cõi lòng con đã đặt ở đâu? Con đã vâng theo thánh ý Chúa như thế nào? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con lầm đường lạc lối. Ngày mai, xin Chúa ban ơn cho con để con trở nên chứng nhân trung thành của tình yêu Ngài cho thế giới. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets and the moon rises, I look to you, Lord. Where was my heart this day? How well did I follow your will? Forgive me, Lord, if I strayed away from your path. Grant that tomorrow I may be a more faithful witness of your love to the world. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.