Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.3.2019, Click To Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, hôm nay là thứ sáu mùa Chay, con muốn dâng lên Cha một cử chỉ của sự hòa giải, hướng về người mà con đã xúc phạm, hoặc người mà con đã làm điều không đúng với họ. Con xin dâng cử chỉ của hòa bình này lên Cha để cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu đang bị bách hại, để quyền sống Đức Tin của họ được công nhận. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, today on this Friday of Lent, I want to offer you a gesture of reconciliation towards a person whom I have offended or to whom I have done wrong. I offer this gesture of peace for all the persecuted Christians so that their right to live the faith is recognized. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Để chuẩn bị cho một tương lai thực sự nhân văn, việc đẩy lùi điều dữ thôi là không đủ. Chúng ta còn phải cùng nhau xây dựng lợi ích chung.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một người xây dựng hòa bình nơi cộng đoàn địa phương của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“In order to prepare a truly human future, it is not enough to reject evil. We must build the common good together.” (Pope Francis) Lord, help me to be a builder of peace in my local community.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đã trôi qua, con đặt mình con trước Chúa, cùng với mọi điều trong cuộc sống của con, những tư tưởng, lời nói và việc làm, để những điều ấy trở thành hiến lễ hy sinh dâng lên Chúa, con xin dâng Ngài tất cả những gì con có, để con được gần Chúa hơn trong mỗi ngày sống của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I place before you, Lord, every thing in my life, my thoughts, words and deeds. May they be a living sacrifice to you, offering to you all that I am, so that I may draw closer to you each and every day. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.