Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.3.2019, Click To Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin cho lòng yêu mến của con được lớn mạnh, để con yêu thương cả kẻ thù và những kẻ bắt bớ con. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, at the beginning of this day, grant that I may grow in the capacity to love, even my enemies and persecutors. I offer this day, through the intercession of Mary, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Mùa Chay là con đường dẫn ta từ nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến niềm vui, từ cái chết đến sự sống.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ tràn trong con sự sống của Chúa, để con phấn đấu mỗi ngày mà dâng lễ hy sinh đời con lên Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Lent is the road that leads from slavery to freedom, from suffering to joy, from death to life.” (Pope Francis) Fill me with your life, Lord, as I strive daily to offer sacrifice to you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã trao Con Một của Mẹ cho thế gian, vô điều kiện và không dành phần riêng cho mình. Hôm nay, con đã ngẫm lại từng khoảnh khắc khác nhau của ngày sống và nhận ra rằng đối với con, việc cho đi không dễ dàng chút nào cả. Xin Mẹ giúp con trở nên rộng lượng hơn với cuộc sống của mình vì ích lợi của Tin Mừng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Mary, Mother of God, you gave your only Son without reserve to the world, without conditions. I think back over the different moments of this day and I realize that for me, giving to others is not always easy. I ask for your help to be more generous with my life for the sake of the Gospel. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.