Trang nhà / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh: Lịch Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh 2019

Giáo xứ Hiển Linh: Lịch Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh 2019

CHẦU THÁNH THỂ

(THỨ NĂM TUẦN THÁNH 18.04.2019)

19h30-20h00 BAN MV THIẾU NHI – GIỚI TRẺ THÁNH THỂ

(HT-GLV – THIẾU NHI – THIẾU NIÊN – LỄ SINH – CĐ M. GORETTI – CĐ TERESA)

20h00-20h30 CÁC NHÓM: THĂM VIẾNG MV – SAO CHỔI – GIỮ XE – TÁC VIÊN TM – TRUYỀN THÔNG
20h30-21h00 KHU ANPHONG – CĐ. CECILIA
21h00-21h30 KHU MÔNG TRIỆU – THÁNH GIA – LIÊN GIA
21h30-22h00 KHU THÁNH TÂM – CĐ PHANXICO
22h00-22h30 KHU TÒNG NHÂN – CS BỆNH NHÂN – TTV THÁNH THỂ
22h30… NHÀ DÒNG

Ban Mục vụ Truyền thông Gx. Hiển Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.