Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông đồ Cầu nguyện, 22.4.2019, Click To Pray

Tông đồ Cầu nguyện, 22.4.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha yêu dấu ơi, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong sự hiện diện của Cha. Con xin dâng những niềm vui và cả những nỗi đau khổ của con lên Cha, để hiệp với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day in your presence. I offer my joys and sufferings to you this day for the intention of Pope Francis for this month, for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hôm nay, chúng ta nhắc lại lời tuyên bố lạ lùng: “Chúa thực sự sống lại, như lời Ngài đã nói!” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho sự phục sinh của Ngài tái thiết lập trong con một đời sống mới, để con sẵn sàng tuyên bố với thế giới tình yêu tuyệt vời của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“Today we repeat that wondrous proclamation: ‘The Lord is truly risen, as He said!’” (Pope Francis) Lord, may your resurrection fill me with new life, ready to proclaim your love to all the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi một ngày kết thúc, con tạ ơn Chúa, vì lời hứa của Ngài về sự vinh quang vĩnh cửu của đời sống mới. Con có sống trọn đời mình với tràn đầy hy vọng vào đời sống vĩnh cửu không? Sự Phục Sinh của Chúa có tác động thế nào đến lời nói và hành động của con? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con, và chỉ cho con thấy con đường hẹp dẫn tới quê trời. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends, I thank you, Lord, for the promise of eternal glory in the life to come. Do I live my life with the hope of eternal life? How does the Resurrection affect my words and deeds? Heal my heart, O Lord, and show me the narrow path to Heaven. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.