Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.4.2019, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.4.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con trông cậy Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay. Xin giúp con trở thành một nhà truyền giáo về lòng thương xót của Cha, để chỉ cho người khác thấy được chiều sâu của tình yêu Cha dành cho họ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I look to you as I begin this day. Help me to be a missionary of your mercy, showing others the depth of your love for them. I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Khi chiêm ngắm ngôi mộ trống của Chúa Kitô, chúng ta củng cố niềm tin của mình rằng: đối với Thiên Chúa, không có gì bị hư mất.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con thấy vinh quang của sự phục sinh đang đến trong sự hy vọng.

WITH JESUS DURING A DAY

“As we contemplate Christ’s empty tomb, let us renew our belief that nothing is lost with him!” (Pope Francis) O God, may the hope of the resurrection show me the glory that is to come.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi nhìn lại ngày sống hôm nay, con xét lại lương tâm mình. Trái tim con ở đâu? Thông điệp Tin Mừng đã truyền cảm hứng cho cuộc sống của con như thế nào? Chúa ơi, xin đến thăm và thương xót con, tiếp thêm sức cho con để con có thể cùng đi với Ngài mỗi ngày. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review this day, I examine my conscience. Where was my heart? How does the Gospel message inspire my life? Visit me, O Lord, and have mercy on me, strengthening me to be a walk with you each day. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.