Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 30-04-2019 (Ga 3, 7b-15)

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 3, 30-04-2019 (Ga 3, 7b-15)

“Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

SUY NIỆM

Gió thổi vào nơi nó muốn, và bạn có thể nghe thấy âm thanh nó phát ra, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu hoặc đi về đâu. Đó chính là tất cả những gì sinh ra bởi Thần Khí.

Bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn không? Trong đoạn này, Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh về cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Ngài cho ta liên tưởng về Chúa Thánh Thần như là ngọn gió. Chúng ta có thể nghe thấy gió thổi nhưng không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, chúng ta luôn nhận thức được tác động của gió mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ví như, khi bạn nhìn thấy một cái cây đung đưa, bạn biết được rằng gió đang thổi. Đó là với Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Thần Khí đến với chúng ta một cách tự nhiên nhất. Chúng ta có thể không nhận biết chính Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta sẽ có thể thấy những tác động của Ngài. Bất cứ khi nào chúng ta nhận thấy có một nguồn sức mạnh mới trong chúng ta, hoặc gia tăng thêm đức tin hay khả năng tha thứ, là khi chúng ta nhận thức được rằng Chúa Thánh Thần hiện diện, dẫn dắt chúng ta, biến đổi chúng ta và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày.

Chúng ta không biết gió sẽ đi đâu khi gió thổi qua. Cũng như Chúa Thánh Thần vậy, nếu cuộc sống của chúng ta nằm dưới quyền năng và sự chăm sóc của Chúa Thánh Thần, chúng ta không biết mình sẽ được dẫn đến đâu. Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta trong lúc này nhưng không tiết lộ toàn bộ tương lai của chúng ta. Chúng ta phải bằng lòng được dẫn dắt bởi sự hiện diện nhẹ nhàng hàng ngày của Thiên Chúa, cho phép bản thân được nhận sự dẫn dắt của Ngài. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng và từ bỏ rất nhiều những thói hư tật xấu.

Hãy suy ngẫm lại ngày hôm nay, về sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của bạn. Hãy tìm kiếm những tác động của Chúa Thánh Thần để phân biệt xem bạn có thực sự được Ngài dẫn dắt hay không. Hãy cho phép bản thân được dẫn dắt bởi Thần Khí của Thiên Chúa và dự đoán những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mới trong con ân sủng của Bí tích Rửa Tội và dẫn dắt con mỗi ngày theo ý muốn thiêng liêng của Ngài. Con từ bỏ chính mình để chăm sóc và tin tưởng vào sự thúc giục của Ngài trong cuộc sống của con. Chúa ơi, con tin vào Ngài.

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/9-second-week-of-easter/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.