Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 1.05.2019, Click to Pray

Tông Đồ Cầu Nguyện, 1.05.2019, Click to Pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho những người lao động và cả những người thất nghiệp. Mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay xin trở nên lời nguyện cho những ai còn đang thất nghiệp, những người bị bóc lột và những người bị mất phẩm giá. Con cũng xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you this day dedicated to those who work and those who do not have work. Every moment of this day is a prayer for those who suffer from lack of work and for those who are exploited and without dignity. I also offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta mừng lễ kính thánh Giuse Thợ hôm nay để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên rằng, lao động chính là một khía cạnh nền tảng của phẩm giá con người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn nhận công việc của mình có giá trị tuyệt vời khi được kết hiệp với kế hoạch thiêng liêng của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“We celebrate St. Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity.”(Pope Francis) Lord, help me to view my work as having great dignity when united to your divine plan.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Mẹ Maria ơi, trong tâm tình tạ ơn, con âu yếm dâng ngày hôm nay trong bàn tay Mẹ, cùng với bao niềm vui, sự vất vả và cả những cuộc gặp gỡ. Lạy thánh Giuse, xin gìn giữ giấc ngủ của con đêm nay, và xin cho công việc của con vào ngày mai được thánh hóa bằng việc dâng lên Chúa tất cả mọi việc con làm hằng ngày. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Mary, into your Mother’s hands I lovingly give my day in gratitude, all the joys, the labors, and encounters. Joseph, watch over my sleep and let my work of tomorrow be sanctified by my daily offering to the Lord of all that I will do. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.