Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Video Giáo Hoàng, tháng 5-2019

Video Giáo Hoàng, tháng 5-2019

Video của Giáo Hoàng – Tháng 5.2019

Giáo Hội tại Châu Phi, Hạt giống của sự Hiệp Nhất

Giáo Hội tại Châu Phi, Hạt giống của sự Hiệp Nhất  – Video Đức Giáo Hoàng 5 – Tháng Năm 2019

Tháng 5 năm 2019. Video Đức Giáo hoàng: Châu Phi đầy dẫy những sự tương phản và nó là một phần thiết yếu về bản sắc của lục địa này. Trên một Châu Phi giàu có, Giáo hội đang nỗ lực làm việc vì sự thống nhất trong đa dạng, qua việc tôn trọng sự phân chia về sắc tộc và ngôn ngữ. 1

Các sự xung đột về chủng tộc, ngôn ngữ và bộ lạc ở châu Phi có thể được khắc phục để thúc đẩy sự thống nhất trong đa dạng.

Tôi muốn cảm ơn các chị em nữ tu, các linh mục, giáo dân và các nhà truyền giáo vì công cuộc nhằm gầy dựng sự đối thoại và hòa giải giữa các lĩnh vực khác nhau trong xã hội châu Phi.

Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội tại Phi Châu, xin cho Giáo Hội này, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này.

 

Hàng tháng, Video Đức Giáo Hoàng sẽ phổ biến ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho những thách thức của nhân loại và sứ mệnh của Giáo Hội.

Thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng (Tông đồ cầu nguyện) https://www.popesprayer.va

The Pope Video 5 – MAY 2019

The Church in Africa, Seed of Unity

May 2019. The Pope Video: Africa is full of contrasts that are an essential part of its identity. On the rich African continent, the Church strives to work for unity in diversity, respecting ethnic and linguistic divisions.[1]

“The ethnic, linguistic, and tribal divisions in Africa can be overcome promoting unity in diversity.

I want to thank the religious sisters, priests, laity, and missionaries for their work to create dialogue and reconciliation among the various sectors of African society.

Let us pray this month that the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent.”

Each month, The Pope Video disseminates the Holy Father’s prayer intentions regarding the challenges of humanity and the mission of the Church.

Through the Pope’s Worldwide Prayer Network (Apostleship of Prayer) https://www.popesprayer.va

[1] Address of Pope Francis to the Bishops of the Episcopal Conference of the Democratic Republic of Congo on Their “Ad limina” Visit. Monday, May 4, 2015. “In this way, your efforts for an ever greater plan should always be followed, because unity in diversity is one of the notable features and also one of the requirements of the Church, as the Body of Christ.” http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_ad-limina-congo.html

1Huấn từ của ĐTC Phanxicô cho các Giám mục của HĐGM Cộng hòa Dân chủ Congo trong chuyến viếng thăm “Ad Limina”. Thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2015. “Bằng cách này, các nỗ lực của chư huynh cho một hoạch định to lớn phải luôn luôn được dõi theo, vì sự hiệp nhất trong đa dạng là một trong các đặc tính đáng lưu ý và cũng là một trong các đòi buộc của Giáo Hội, là Nhiệm Thể Chúa Kitô. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_ad-limina-congo.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.