First-Vows-

Kiểm tra tương tự

Inhã – Con người yêu mến và phục vụ Giáo Hội

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. Khi I-nhã mở mắt chào đời năm 1491 thì …

Ông này là ai? (23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T5T25TNL_LC9_7_9.mp3  Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.