First-Vows-

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2021

 🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 18/09/2021⏰   🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Với tấm lòng cao thượng (18.9.2021 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T7T24TNL_LC8_4_15.mp3  Lời Chúa: Lc 8, 4-15  4 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.