Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: 12.5.2019, Click To Pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 12.5.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yếu, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, con xin cầu nguyện cho đàn chiên của Cha luôn phát triển lớn mạnh và trung thành với Cha. Con xin dâng ngày hôm nay, để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, in communion with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray that your flock may always grow and be faithful to you. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Không có tự do nào cao quý cho bằng việc để bản thân được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, và theo Người đến bất cứ nơi đâu Người muốn” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đong đầy trái tim con bằng tình yêu của Người.

WITH JESUS DURING A DAY

“There is no freedom greater than letting yourself be guided by the Holy Spirit and allowing him to lead you wherever he wishes.” (Pope Francis) Come, Holy Spirit, fill my heart with your love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, Chúa Nhật luôn là một ngày đặc biệt để tìm kiếm Ngài. Thánh lễ và khoảng thời gian thinh lặng để cầu nguyện cho con được ở lại lâu giờ trong sự hiện diện của Chúa, điều ấy giúp nuôi dưỡng và đồng hành cùng con trong suốt cả tuần. Điều này giúp con cảm thấy mạnh mẽ hơn và sẵn sàng lớn lên trong tình yêu và sự gần gũi với mọi người xung quanh con. Con xin phó dâng ngày mai trong tay Mẹ Maria, xin mẹ hướng dẫn con đặt hết lòng mình vào việc phục vụ những người mà con gặp gỡ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, Sunday is always a special day in which to find you. Mass and quiet times of prayer allow me to stay a little longer in your presence, nourishing and accompanying me throughout the week. This helps me feel stronger and more willing to grow in love and closeness to those around me. I put tomorrow into the hands of Mary; letting her lead me in putting myself at the service of every person I meet. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Hãy sám hối (23.10.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

Hãy sám hối (Lc 13, 1-9)   1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 22/10/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giê-su, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.