Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: 14.5.2019, Click To Pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 14.5.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong ngày lễ kính thánh Matthia, con xin dâng lời chúc tụng Cha bởi thông điệp Tin Mừng của Cha vẫn luôn triển nở cho dù chúng con có yếu đuối mọn hèn thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả sự phản bội cũng chẳng thể làm tình yêu lụi tàn. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on the feast of Saint Matthias, I give you praise, because your Gospel message always moves on, despite our weaknesses. Even betrayal cannot stifle love. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Gia đình là niềm hy vọng của tương lai. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng: Xin Chúa ban ơn trợ giúp cho họ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con cách nuôi dưỡng một đời sống gia đình thánh thiện trong xã hội hiện nay.

WITH JESUS DURING A DAY

“The Family is the hope of the future. Let us pray especially for families facing serious difficulties: May Our Lord assist them.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to foster a holy family life in today’s society.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào thời khắc cuối ngày, con xét lại lương tâm mình. Con đã trở nên người mang hy vọng cho những người con gặp gỡ chưa? Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở nên chứng nhân của hòa bình và công lý trong mọi điều con nói cũng như mọi việc con làm. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I examine my conscience. Was I a bearer of hope in every encounter? Forgive me, Lord. Mary, let me become a witness of peace and justice in everything I say or do. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.