Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông đồ Cầu nguyện]: 18.5.2019, Click To Pray

[Tông đồ Cầu nguyện]: 18.5.2019, Click To Pray

“Mỗi người trong chúng ta đều có một điều gì đó để cho đi, để cống hiến cho xã hội; Vì thế, không một ai bị loại trừ khỏi việc đóng góp cho ích chung.”  (ĐGH Phanxicô)  

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó dâng nơi Cha trọn cuộc sống của con. Xin cho con trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, at the beginning of this new day, I entrust to you my life, that I may be an instrument of your love and mercy. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mẹ Maria đã sống các Mối Phúc một cách đặc biệt nhất: Mẹ là thánh giữa các thánh. Mẹ chỉ cho chúng ta con đường nên thánh thiện và Mẹ đồng hành cùng ta trên con đường ấy.” (ĐGH Phanxicô) Lạy thánh Maria, xin chỉ cho con cách sống của một người Kitô hữu đích thực.

WITH JESUS DURING A DAY

“Mary lived Jesus’ Beatitudes like no other: she is saintly among the saints, she shows us the way to holiness and accompanies us.” (Pope Francis) Holy Mother, show me the way to true Christian living.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày kết thúc, con nhìn Chúa. Con tạ ơn vì tất cả mọi điều Ngài dành cho con. Ngày mai xin cho con trở nên nhân chứng đích thực của tình yêu Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I keep my gaze fixed on you, Lord. Thank you for all that you have given me. Help me tomorrow to be an authentic witness to your love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.