Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: 11.6.2019, Thánh Barnaba Tông Đồ

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 11.6.2019, Thánh Barnaba Tông Đồ

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng xót thương, con bắt đầu ngày mới với lòng quyết tâm kiên vững, trung thành với Thánh Tâm của Cha. Xin cho con được tựa đầu vào trái tim Cha và học biết những điều Cha muốn dành cho con. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I begin this day with a resolve to cling firmly to your most Sacred Heart. Help me to rest my head there and to learn what it is that you want for me. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nguyện xin Thánh Tâm giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu dạy các con biết yêu thương mà không đòi hỏi được đền đáp, và điều này sẽ chống đỡ cho các con khỏi mọi quyết định khó khăn nhất trong cuộc sống.” (ĐGH Phanxicô) Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu dẫn con đi theo con đường của sự sống.

WITH JESUS DURING A DAY

“May the Merciful Heart of Jesus teach you to love without asking for any return and may it sustain you in the most difficult choices of life.” (Pope Francis) Heart of Jesus, lead me along the path of life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi con nhìn thấy ánh sáng dần khuất đi vào cuối ngày, con nghĩ về sự sáng tạo vĩ đại của Chúa. Con nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé, và con xin dâng điều ấy cho Chúa, vì con biết rằng Ngài luôn dõi theo con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I see the light that fades away at the end of this day, I think about the greatness of your creation. I recognize my littleness and I offer it to you, knowing that you always watch over me. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.