Trang chủ / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh: Lời Chủ Chăn – Lễ Mình Máu Thánh Chúa (CN 23.06.2019)

Giáo xứ Hiển Linh: Lời Chủ Chăn – Lễ Mình Máu Thánh Chúa (CN 23.06.2019)

Lc 9, 11b-17
Anh chị em thân mến,
 
Đức Giêsu làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi sống đám đông nhắc nhở ơn sủng cứu độ của Ngài dành cho loài người và ơn gọi của họ trong tương quan với tha nhân và với Ngài.
 
Trước hết, ơn sủng cứu độ của Ngài dành cho họ được Phung Vụ ngày lễ kính Mình và Máu Chúa hôm nay diễn tả qua phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều (Lc 9,11b-17). Bởi lẽ Bí Tích Thánh Thể nơi bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa do chính Chúa Giêsu thiết lập để hiện tại hóa hiến lễ của Ngài trên đồi Calve và để lấy Thịt và Máu Ngài nuôi sống đức tin của những người tin. Nơi biến cố này, Chúa Giêsu tỏ lộ mình là vị Mục tử thần linh (Lc 9,14) cứu độ và nuôi sống dân không bằng hoa đồng cỏ nội mà bằng chính Thịt và Máu Ngài, một công trình cứu độ và nuôi sống cách dư tràn và vĩnh hằng (Lc 9,17).
 
Thứ đến, phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều phác họa hai chiều kích cứu độ và thần hóa trong đời sống đức tin của người tín hữu khi họ lãnh nhận hồng ân Thánh Thể:
 
1. Năm chiếc bánh liên quan đến chiều kích cứu độ. Bởi lẽ trên thập giá, cái chết của Chúa giải thoát họ khỏi sự chết của tội lỗi vốn phân rẽ con người ở bốn mối tương quan: với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân và với thụ tạo – Còn trong Bí Tích Thánh Thể, Thịt và Máu Ngài đem đến sự sống cho họ để liên kết những sự phân rẽ đó lại trong Ngài. Chiều kích này có tính phổ quát qua biểu tượng năm cái bánh.
 
2. Hai con cá liên quan đến chiều kích thần hóa. Bởi lẽ Con cá tóm kết những tước hiệu của Đức Giêsu: Ngài là Đức Giêsu, là Đấng Kitô Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ khi Ngài được treo trên thập giá – Còn trong Bí tích Thánh Thể, Ngài mời gọi tín hữu mặc lấy lối sống của Ngài để Ngài biến đổi họ thành một Đức Kitô khác cho nhân loại. Chiều kích này có tính cá vị qua hình ảnh hai con cá.
 
Chính nơi ý nghĩa này mà Thánh Phaolô mời gọi tín hữu của ngài: “mỗi lần ăn Bánh và ống Chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi Ngài lại đến” (1Cr 11,26).
 
Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để Bí Tích Thánh Thể cũng biến chúng ta thành chiếc bánh đem đến sự sống cho tha nhân và thành con cá khi được sống kinh nghiệm thần hóa nên con Thiên Chúa với Đức Giêsu.
 
Lm. Giuse Lê Quang Chủng, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.