Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: 8.7.2019, Click To Pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 8.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, như lời cầu nguyện cho những người đang thi hành công lý để họ biết thực thi với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I offer to you my day, in communion with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Những đau khổ của rất nhiều anh chị em đang bị bắt bớ vì Tin Mừng là lời nhắc nhở cấp bách rằng người Ki-tô hữu chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin hợp nhất chúng con nên một dưới ánh nhìn yêu thương của Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“The suffering of so many of our brothers and sisters, persecuted for the sake of the Gospel, is an urgent reminder that we Christians must be more united.” (Pope Francis) Unite us, Lord, underneath your loving gaze.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một tuần mới đã bắt đầu, con ngước trông lên Chúa để xin Ngài thêm sức cho con. Giêsu ơi, con cần đôi tay vươn ra của Ngài giúp con đứng dậy để bước theo Ngài và hành động cách cụ thể cho công lý ở nơi con sinh sống. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As a new week begins, I look to you, Lord, for strength. I need your outstretched hand, Jesus, to be able to get up, to follow you and to choose to work concretely for justice in my local community. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.