Trang nhà / Bản Tin / 19 Tân tập sinh vào Nhà Tập Dòng Tên

19 Tân tập sinh vào Nhà Tập Dòng Tên

 

Nhờ hông ân Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam năm 2019 sẽ đón nhận 19 ứng sinh vào Tập viện. Sau khi đã cẩn trọng nhận định cùng với các Tư Vấn Tỉnh Dòng, với sự trợ giúp của Ban Huấn Luyện Ứng Sinh, Quý cha Khảo Sát, Cha giám tỉnh quyết định gọi những em Ứng  sinh có tên đưới đây vào kỳ tập 2019-2021.

1. Giuse Trần Văn Ánh: sinh năm 1992; Giáo phận: Hà Tĩnh.
2. Gioakim Lê Sơn Ca: sinh năm 1993; Giáo phận: Huế.
3. Giuse Nguyễn Văn Chiến: sinh năm 1994; Giáo phận: Hà Nội.
4. Phanxicô Xaviê Bùi Đình Anh Dũng: sinh năm 1992, Giáo phận: Sài Gòn.
5. Giuse Vũ Hoàng Duy: sinh năm 1995; Giáo phận: Xuân Lộc.
6. Đaminh Nguyễn Văn Dương: sinh năm 1994; Giáo phận: Bà Rịa.
7. Giuse Nguyễn Minh Đức: sinh năm 1994; Giáo phận: Long Xuyên
8. Giuse Ngô Vinh Đức: sinh năm 1995; Giáo phận: Buôn Ma Thuột.
9. Đaminh Mai Văn Hải: sinh năm 1993; Giáo phận: Bùi Chu.
10. Phêrô Trương Triệu Hải: sinh năm 1994; Giáo phận: Sài Gòn.
11. Gioakim Phạm Thanh Hiến: sinh năm 1991; Giáo phận: Xuân Lộc.
12. Giuse Vũ Trung Hiếu: sinh năm1990; Giáo phận: Sài Gòn.
13. Phêrô Nguyễn Huy Kim: sinh năm 1993; Giáo phận: Hà Tĩnh.
14. Antôn Phạm Văn Quốc: sinh năm 1994; Giáo phận: Hà Nội.
15. Giuse Nguyễn Văn Thao: sinh năm 1993; Giáo phận: Xuân Lộc.
16. Đaminh Nguyễn Quốc Trung: sinh năm 1995; Giáo phận: Cân Thơ.
17. Gioan Baotixita Lê Văn Tuấn: sinh năm 1990; Giáo phận: Hà Tĩnh.
18. Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tuấn: sinh năm 1992; Giáo phận: Hà Tĩnh.
19. Giuse Tạ Đình Tuấn: sinh năm 1996; Giáo phận Hưng Hóa.

Xin Quý vị hiệp lời tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban cho Tỉnh Dòng và thêm lời cầu nguyện cho các Tân tập sinh để các em có thể đáp lại tiếng Chúa mời gọi với một con tim yêu mến và quảng đại trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên của Dòng nơi Tập viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.