Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông đồ Cầu nguyện]: 12.7.2019, Click To Pray

[Tông đồ Cầu nguyện]: 12.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha lời ngợi khen tôn kính, vì những món quà của Cha dành cho tất cả những gì đong đầy và truyền cảm hứng cho cuộc sống của con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, in communion with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I give you praise, for your gifts, for all that fills and inspires my life. I offer my day that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng nhau xây dựng nền văn minh tình yêu trong những hoàn cảnh mà chúng ta được mời gọi để sống mỗi ngày.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin giúp con biết cộng tác với tha nhân trong công trình của tình yêu này.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus invites us to build the civilization of love together in the situations we are called to live every day.” (Pope Francis) Help me, Lord, to work with others in this project of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con còn sợ hãi khi chia sẻ đức tin của mình với người khác qua lời nói hay việc làm của con. Xin ban thêm sức mạnh con cần, để trở nên một chứng nhân trung thành của Chúa và Tin Mừng của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, forgive me if I was afraid to share my faith with others through my words or deeds. Grant me the strength I need to be a faithful witness to you and your Gospel. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.