Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: 16.7.2019, Click To Pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 16.7.2019, Click To Pray

Xin quý anh chị em cầu nguyện cho các khóa Linh Thao Sinh Viên trong mùa hè này thu được nhiều hoa trái tốt lành và bền lâu !

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để cầu nguyện cho những người đang thực thi công lý, biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this feast of Our Lady of Mt. Carmel, I offer to you all my thoughts, words and deeds, that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ và là Thánh Mẫu núi Cát Minh đồng hành cùng các con trên hành trình hàng ngày hướng về Núi Thánh.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà của Mẹ Maria.

WITH JESUS DURING A DAY

“May the Virgin Mary, Mother and Queen of Carmel, accompany you on your daily journey towards the Mountain of God.” (Pope Francis) Thank you, Lord, for the gift of your mother!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con đã cố gắng bước theo chân Chúa trong ngày hôm nay. Đôi khi con vấp ngã và đôi khi con chao đảo, nhưng Chúa luôn ở đó để sẵn sàng đỡ nâng con. Xin hướng dẫn con theo đường lối Ngài mỗi ngày, và cho con được lớn lên trong tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I tried to follow your footsteps today. Sometimes I fell and sometimes I stumbled. However, you are always ready to support me. Guide me every day along your path and let me grow in your love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.