Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 17-07 – Click to pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 17-07 – Click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha mọi hoạt động thường nhật của con hôm nay để xin Cha, Đấng đã giải thoát dân Israel khỏi áp bức, sẽ làm cho công lý và hoà bình của Cha chiến thắng trong thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I offer you, my ordinary activities of today so that you, who have freed your people Israel from oppression, will make your justice and your peace triumph in today’s world. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Các bạn trẻ thân mến, hãy giúp đỡ chúng tôi là những người lớn, những người thường có trái tim chai cứng. Hãy giúp chúng tôi biết chọn con đường đối thoại và hoà hợp.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổ tràn trong con tinh thần của người trẻ.

WITH JESUS DURING A DAY

“Dear young people, help us adults whose hearts are often hardened. Help us to choose the path of dialogue and harmony.” (Pope Francis) Fill me, Lord, with a youthful spirit.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước Nhan Thánh con thấy mình bé nhỏ dường bao! Nhưng con biết điều này chẳng thể ngăn cản con yêu thương. Tuy không phải luôn thành công, nhưng con ước ao được trở nên nhân chứng tốt lành hơn. Con biết rằng, với ân sủng của Chúa, con sẽ thành công. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

How small I feel, before you, Lord! But I know this is not an obstacle to love. I don’t always succeed, but I desire to be a better witness. I know that with your grace I will succeed. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.