Trang chủ / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 19-07 – Click to pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 19-07 – Click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha yêu dấu ơi, hôm nay con xin dâng lên Cha những cử chỉ yêu thương nhỏ bé trong gia đình con, tại nơi con làm việc, cả với những người gần gũi thân thuộc bên cạnh con. Con xin dâng lên những điều ấy để nguyện cầu cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I offer you today a small gesture of love in my family, at work or with the people who are close to me. I offer it that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Nhân phẩm của một người không phụ thuộc vào việc họ là công dân, người di cư hay người tị nạn.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin giúp con nhìn tất cả mọi người như là con cái của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

“A person’s dignity does not depend on them being a citizen, a migrant, or a refugee.” (Pope Francis) Help me, Lord, see all people as your children.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời khuất dần, con tìm đến sự nghỉ ngơi an bình nơi Chúa. Xin tha thứ cho con vì những lần con không vâng theo Lời Ngài. Xin chữa lành trái tim con đêm nay khi con phấn đấu mỗi ngày để thi hành ý Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets I look to you, Lord, for rest and peace. Forgive me for those times that I did not follow your Gospel message. Heal my heart this night as I strive to do your will each and every day. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.