Trang nhà / Giáo Xứ / Hiển Linh / Lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Inhaxio thành Loyola

Lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Inhaxio thành Loyola

Trong tình hiệp thông với Giáo xứ Hiển Linh, Cha Vinhsơn Phạm Văn Mầm SJ, Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ trọng thể Thứ tư ngày 31.07.2019, mừng kính Thánh Inhaxio thành Loyola, Đấng sáng lập Dòng Tên.

Sinh năm 1491 tại Tây Ban Nha, trước khi gia nhập quân đội, Thánh Inhaxio đã từng phục vụ triều đình, dưới thời vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella. Trong thời quân ngũ, ngài bị thương ở chân. Chính khi duỡng thương, ngài có dịp đọc hiểu cuộc đời Chúa Giêsu và các thánh, điều đó đã dẫn ngài đến chỗ hoán cải, tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và đức tin Công giáo.

Đồng tế trong thánh lễ chiều 06h hôm đó có Cha Giuse Lê Quang Chủng SJ, Chánh xứ Hiển Linh, và các anh em Giêsu hữu thuộc Cộng đoàn Hiển Linh.

Cha Vinhsơn trong bài giảng đã chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa những phẩm tính trổi vượt nơi Thánh Inhaxio, người chiến sĩ can trường của Đức Kitô: sống có mục đích, hoán cải triệt để, không ngừng dấn thân và tinh thần “magis” (cái hơn). Đó là những phẩm tính thiết yếu, là mẫu gương cho người tín hữu.

Trước đó, ngày 28.07.2019, các ân nhân thân hữu thuộc Gia đình Inhã cũng đã có dịp gặp mặt mừng lễ Thánh tổ. Nhân dịp này, Cha Giuse Hoàng Văn Quảng SJ, Giám đốc Văn phòng Phát triển, đã có buổi chia sẻ thân tình hữu ích với anh chị em về nghệ thuật làm cha mẹ. Tiếp sau là Thánh lễ trọng thể lúc 10h30 sáng do Cha Giám tỉnh chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý Cha trong Nhà Dòng.

Điểm chung cuộc nơi hai thánh lễ trọng thể này là bốn ưu tiên tông đồ phổ quát của toàn Dòng trong thập kỷ tới mà Cha Giám tỉnh nhắc đến cuối lễ. Những ưu tiên này là kết quả tiến trình nhận định kéo dài gần 2 năm, đó là: (1) chỉ đường đến Thiên Chúa ngang qua Linh thao và nhận định, (2) cùng đi với những người bị loại trừ, (3) đồng hành với giới trẻ, (4) gìn giữ ngôi nhà chung nhân loại. Cha Vinhsơn mong muốn các cộng sự viên của Tỉnh Dòng sẽ cùng với anh em Giêsu hữu dấn thân hết mình cho bốn ưu tiên này.

Các cộng đoàn anh em Giêsu hữu trên khắp Việt Nam cũng đã mừng lễ Thánh tổ trong ngày 31.07 vừa qua.

En todo amar y servir – Trong mọi sự yêu mến và phụng sự Chúa chí tôn.
(Thánh Inhaxio, Linh thao 233)

Quốc Tuấn, SJ

Photos: #truyenthongHienLinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.