Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông đồ cầu nguyện]: Mừng Lễ Mẹ Lên Trời

[Tông đồ cầu nguyện]: Mừng Lễ Mẹ Lên Trời

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới này, trong niềm hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì luôn dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống chú tâm vào những điều quan trọng, tin tưởng vào tất cả mọi điều Ngài dành cho con, và noi theo gương mẫu của Mẹ Maria. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, hiệp thông cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

As we begin this day, in which we celebrate the Assumption of Our Lady, I thank You, Lord, for always leading me on the right path. May I know, Lord Jesus, how to live centered on the essentials that you give me each day, trusting in all that you have for me, following the example of Mary. I offer you this day, through her intercession, praying for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Những khi con không còn biết phải làm gì, con cầu xin sự trợ giúp từ Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa! Cùng với một tình yêu như Mẹ đã yêu thương và chăm sóc Giêsu con của Mẹ, Mẹ đã yêu con và chăm sóc con như thế. Con thực sự hạnh phúc khi được làm con Mẹ, được lãnh nhận ơn lành và sự chở che trong tà áo Mẹ. Lạy Mẹ Maria, tất cả của con đều là của Mẹ.

WITH JESUS DURING A DAY

When I no longer know what to do, I ask for your help, Mother of God! With the same love with which you loved and cared for your son Jesus, you love me and take care of me! I am happy to be your child and to receive your favor and your protection! O Mary, I am all yours!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã dần tàn, con nhận ra rằng Thiên Chúa đã dõi theo con và chờ đợi con. Con đã sống ngày hôm nay thế nào? Con có nhớ rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với con trong mọi hoạt động và những việc con làm không? Con có cầu nguyện trong những việc con làm không? Con dâng lời tạ ơn vì sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của con. Vào ngày mai đây, con xin nâng tâm hồn con hướng về trời cao. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I see how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I keep in mind that God accompanied me in all activities and tasks? Have I given time to prayer? Have I talked to the Lord during my chores? I give thanks for the presence of God in my life and I propose to raise my heart to Heaven tomorrow. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 06-12-2021⏰ 🌷(Lc 5,17-26)🌷 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2021

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN ⏰ ⏰ NGÀY 06/12/2021 ⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.