Trang chủ / Bản Tin / Linh Hoạt Viên Lời Chúa – “Chính anh em hãy cho họ ăn”

Linh Hoạt Viên Lời Chúa – “Chính anh em hãy cho họ ăn”

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)

Đây không chỉ là sứ mạng mà còn là một ơn ban dành cho những người mang tên Linh hoạt viên Lời Chúa trong khóa học Phụng Vụ của Sinh viên Công giáo Vinh 2019.

Chăm lo đến đời sống vật chất, nhiều người đã chọn và đặt số 10 cho tiền bạc trên đầu. Họ coi tha nhân là những phương tiện để khai thác, đàn áp hay bóc lột. Kết quả là nhiều giá trị đạo đức bị suy thoái. Đối với sinh viên – giới trẻ, nhiều bạn đang “no”: tiền bạc, thú vui xã hội, hướng sống lệch lạc, đời sống hưởng thụ… nhưng lại đang “đói khát của ăn thiêng liêng”:

Ít đọc Lời Chúa.

Ít cầu nguyện.

Đi lễ “ÔM”, dự lễ ngoài đường, đùa giỡn, chuyện trò, bấm điện thoại…

Để người khác “KHIÊNG ĐẾN NHÀ THỜ” …

“Của ăn thiêng liêng” dường như trở thành “thức ăn nhanh” chứ không phải thức ăn được thưởng thức hằng ngày.

Trước thực tại cuộc sống như thế, lời mời gọi mỗi tín hữu trở thành những người lãnh đạo phục vụ thực sự cấp thiết. Đức Giêsu khao khát mỗi môn đệ nhận biết những người xung quanh cần thức ăn gì? Họ đói khát điều gì? Và từng người phải đem thức ăn thích hợp nào cho họ?

Nhìn nhận như thế, Hội sinh viên Công giáo Vinh, đã kết hợp với quý thầy Dòng Tên, tổ chức lớp học linh hoạt viên cầu nguyện cho các bạn trong ban phụng vụ. Các Linh hoạt viên Lời Chúa đã được “ăn” những hoa trái thiêng liêng: cách thức cầu nguyện với Lời Chúa, thực hành phương pháp chia sẻ Lời Chúa, thực hành hồi tâm, xét mình. Có thể nói, lớp học không chỉ giúp nhận ra Chúa, và Thánh ý của Ngài, nhưng còn giúp mỗi bạn nhận biết bản thân, xây dựng kinh nghiệm cá vị với Thiên Chúa, nuôi dưỡng tình bạn với Chúa, canh tân đời sống, sống tâm tình yêu mến và biết ơn.

Ước mong, khi nhận được những hoa trái như thế, mỗi linh hoạt viên sẽ thực thi mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, cùng đem “năm chiếc bánh và hai con cá” dâng cho Chúa, để “phép lạ hóa bánh ra nhiều” được diễn ra.

Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh

Maria Nguyễn Thị Bé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.