Trang chủ / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, Tháng 9-2019

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, Tháng 9-2019

 

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 09-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR SEPTEMBER 2019

 

Ý Truyền Giáo, Ý chung: Bảo Vệ Các Đại Dương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học
và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển cả và đại dương.

 

 Evangelization, Universal: The Protection of the Oceans

That politicians, scientists and economists work together
to protect the world’s seas and oceans.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.