Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Video Của Đức Giáo Hoàng, Bảo Vệ Các Đại Dương

Video Của Đức Giáo Hoàng, Bảo Vệ Các Đại Dương

Video của Đức Giáo Hoàng, tháng 9-2019

Bảo Vệ Các Đại Dương

Các đại dương chứa nguồn cung cấp nước khổng lồ cho hành tinh của chúng ta, và chứa phần lớn các loài sinh vật đa dạng, mà số nhiều trong chúng đang bị đe dọa vì nhiều lý do.

Các phương thế kiểm soát hiệu quả và hành động cụ thể là điều cần thiết để chăm sóc các đại đương của chúng ta.

Một cách tiếp cận liên ngành để xử lý các mối đe dọa gây ra do sự quản lý gian dối trên biển cả sẽ giúp ích chúng ta khi đối mặt với thách thức lớn này.

Sự liên đới của ta với “ngôi nhà chung” được sinh ra từ đức tin của chúng ta. Tạo thành là một kế hoạch yêu thương do Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các chính trị gia, các nhà khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau để bảo vệ các biển cả và đại dương. 

 The Pope’s Video, September 2019

The Protection of the Oceans

Oceans contain the bulk of our planet’s water supply, and also most of the immense variety of living creatures, many of them are threatened for various reasons.[1]

Effective means of control are necessary, and concrete action to take care of our oceans.[2]

An interdisciplinary approach to dealing with the threats caused by unjust management of our seas will help us to face this great challenge.[3]

Our solidarity with the “common home” is born from our faith.[4] Creation is a project of love given by God to humanity.[5]

Let us pray this month that politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans.

[1] Encyclical letter Laudato Si’ of the Holy Father Pope Francis on Care For Our Common Home. 40. Oceans not only contain the bulk of our planet’s water supply, but also most of the immense variety of living creatures, many of them still unknown to us and threatened for various reasons.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[2] Message of His Holiness Pope Francis for the World Day of Prayer for the Care of Creation, September 1, 2018. “Sadly, all too many efforts fail due to the lack of effective regulation and means of control, particularly with regard to the protection of marine areas beyond national confines.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html  

[3] Message of the Holy Father to the participants in the International Conference “The Common Good on our Common Seas” ongoing in Copenhagen. “I am confident that in considering the threats caused by unjust management of our seas and criminal manipulation of maritime industries – not least among them the scourge of human trafficking – an increasingly interdisciplinary and dialogical approach will foster an ever more effective set of responses to the complex challenges we face.

[4] Encyclical letter Laudato Si’ of the Holy Father Pope Francis on Care For Our Common Home. #232 In this way, the world, and the quality of life of the poorest, are cared for, with a sense of solidarity which is at the same time aware that we live in a common home which God has entrusted to us. These community actions, when they express self-giving love, can also become intense spiritual experiences.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[5] Carta Encíclica laudato si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la Casa Común.#77 Creation is of the order of love. God’s love is the fundamental moving force in all created things.”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.